done/done

what is done
is done
and I am sorry
I can not help
I am his son

Klagomål

Berätta för mig, honung:

vad du heter:

vart jag mailar:

vart du bor:

vad du vill berätta:

rss button