doktor kosmos/en grej som hände för elva år sedan

"Om man anar vart man vill
kan man färdas dit man ska.
När ens verklighet står still
när kan sin roll så bra
att man gör den utantill
är det alltid dags att dra"

Klagomål

Berätta för mig, honung:

vad du heter:

vart jag mailar:

vart du bor:

vad du vill berätta:

rss button