dear haters

jag kan inte skämmas över det här.
och det finns gränser.
man ska vara försiktig med att ens komma för nära.


Klagomål

Berätta för mig, honung:

vad du heter:

vart jag mailar:

vart du bor:

vad du vill berätta:

rss button