återblick

jag är den du kallar antagonist
en frontfigur i bakgrunden
med allvarlig brist
på självrespekt och spärrar
och du ska veta att alla försök till motstånd
förvärrar
situationen som eskalerar
eskalerar
eskalerar
eskalerar
eskalerar

...............

Klagomål

Berätta för mig, honung:

vad du heter:

vart jag mailar:

vart du bor:

vad du vill berätta:

rss button