isprinsessor/referenser

när isprinsessor dör
blir de snöänglar då?
när jag var barn var det hur vingarna växte ut
som var svårast att förstå.
ingenting är löst
men tystnaden är bruten
mitt sinne krossat
och högtiden äntligen förfluten

Klagomål

Berätta för mig, honung:

vad du heter:

vart jag mailar:

vart du bor:

vad du vill berätta:

rss button