döden/perspektiv

döden är bra för perspektiv
en handfull sanningar
och ett utarmat liv
en personlig fiende
och en nära vän
när vi ses alla tre
ses vi aldrig mer igen

Klagomål

Berätta för mig, honung:

vad du heter:

vart jag mailar:

vart du bor:

vad du vill berätta:

rss button