utsikten/insikten

klättrar upp i det högsta trädet i staden
kanske alltid stannar här nu
kastar mig handlöst efter sista raden
och hoppas att vingarna bär nu

blandar ihop saker i huvudet och på papper
kanske borde låta saker vara i bland bara
missförstår hela innebörden av tapper
låter telefonen ringa utan att svara

tappar form och lyftkraft och allt annat jag har
om jag inte kan lita på mig själv hur kan jag
lita på att mitt omdöme väljer rätt person att lita på?

Klagomål

Berätta för mig, honung:

vad du heter:

vart jag mailar:

vart du bor:

vad du vill berätta:

rss button