som man vill/otakt

jag var klar med det gamla
men knappast redo för ett till
tvåtusennio och jag  började samla
på skäl till att det inte blir som man vill

jag behöver en paus, ingen omstart
ett andetag för att komma i takt
en kort överblick för att se vart
jag har gjort av all min makt

Klagomål

Berätta för mig, honung:

vad du heter:

vart jag mailar:

vart du bor:

vad du vill berätta:

rss button