om all makt/melodier

om all makt fallit ur mina händer
hade orden varit i blod i breven jag inte sänder.
om mina fingrar varit förlamade från kroppen och ner
hade mitt hjärta lämnat mig för någon som ser.

om jag tänkt mina tankar i lättlyssnade melodier
hade jag jag inte blivit glömd för mina skriverier.
om man kunde gå på isiga bakgator i mig som inte sandas
skulle jag bara vilja kunna andas.

Klagomål

Berätta för mig, honung:

vad du heter:

vart jag mailar:

vart du bor:

vad du vill berätta:

rss button