gränser/migrän

gränser utan gränser
en situation man
själv satt sig i
sårbar och sårande
något jag aldrig
hann se mig bli

val man aldrig vill göra
sig själv framför någon annan
ska jag hålla samvetets takt
eller den värkande pulsen i pannan

Klagomål

Berätta för mig, honung:

vad du heter:

vart jag mailar:

vart du bor:

vad du vill berätta:

rss button